لیست قیمت سازمانی

قیمت های مندرج در سایت قیمت تکفروشی می باشد،سازمانها،شرکتها،توزیع کنندگان محترم میتوانند جهت خرید و دریافت لیست قیمت عمده فروشی با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایند.

تلفن :

۰۲۱-۸۸۹۰۰۵۲۸-۸۸۹۰۰۷۳۹

فکس :

۰۲۱-۸۸۴۹۹۷۳۸